Přeskočit navigaci.

Jsem spokojený s dobrou cenou, kterou platím za velké množství poskytovaných služeb a osobní přístup.

Petr S., Boskovice

Ze všech mnou využívaných služeb si nejvíce cením zastupováni při jednáních na úřadech, které nikdy nebylo mou oblíbenou činností.

Hana D., Brnoosoba Gabriela Ellingerová
Rožmitálova 772/34
678 01 Blansko

 

Tel./fax:

Mobil:

E-mail:

 

516 417 954

606 543 657

info@ge-ucetnictvi.cz

 

dum Nově nabízíme také
» GE Ubytování «

Služby

S každým novým klientem je sepsána smlouva o poskytování služeb, ve které jsou sjednána práva, povinnosti a odpovědnost obou stran.

Našim klientům nabízíme tyto služby:

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • zpracování DPH a evidence příslušných dokladů
 • kompletní zpracování mzdové a personální agendy
 • sestavení daňových přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň, atd.)
 • zastupování na úřadech (Finanční úřad, Česká správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovny…)
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • vedení veškerých zákonem předepsaných evidencí
 • vedení skladového hospodářství
 • vedení knihy jízd
 • konzultace a poradenství v oblasti účetnictví a daňové problematiky
 • dohled nad účetnictvím zpracovávaným klienty
 • sestavení účetních uzávěrek, sestav
 • rekonstrukce účetnictví a mezd za předešlá období
 • možnost zpracování u zákazníka
 • pravidelný svoz dokladů
 • spolupráce s daňovým poradcem

Přenechejte nám své starosti!